top of page
It is a logo representing a fact that Exarto is an official Oracle partner

Migracja danych
do chmury ORACLE

Migracja infrastruktury
on-
premise do chmury

Migracja infrastruktury on-premise do chmury Oracle pozwala na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i uzyskanie dostępu do nowoczesnych technologii w celu poprawy wydajności i efektywności działania. Dzięki chmurze Oracle, firmy mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, zamiast na zarządzaniu infrastrukturą IT.

Migracja do Autonomus Data Base oraz Migracja do usługi bazy danych ORACLE Data Base as a Service [DAAS]

Migracja do Autonomus Data Base pozwala

na zwiększenie wydajności i skalowalności baz danych, a także umożliwia automatyzację wielu zadań związanych z zarządzaniem bazami danych.  
Migracja do usługi Oracle Data Base as a Service (DBaaS) pozwala na korzystanie z baz danych Oracle w modelu subskrypcyjnym, bez konieczności inwestowania w własną infrastrukturę IT. Obie te opcje mogą przynieść wiele korzyści, w tym lepszą wydajność, większą elastyczność i niższe koszty związane z zarządzaniem bazami danych.

Backup baz danych Oracle do chmury Oracle

Korzystanie z usługi backupu baz danych w chmurze Oracle pozwala na zabezpieczenie danych przed utratą i umożliwia ich łatwiejsze odzyskanie w przypadku awarii lub innych zagrożeń. Dzięki temu jest zachowana ciągłość działania i unika się strat wynikających z utraty danych.

Migracja Oracle OBIEE i OAS do usługi Oracle Analytics (OAC)

Migracja z Oracle OBIEE i OAS do usługi Oracle Analytics Cloud (OAC) pozwala na korzystanie z nowoczesnych narzędzi analitycznych w chmurze. Dzięki temu jest zapewniony dostęp do aktualnych danych i narzędzi analitycznych, które pomagają lepiej zrozumieć dane i dzięki czemu podejmowane są bardziej świadome decyzje biznesowe. To również oszczędność kosztów związanych z zakupem
i utrzymaniem własnej infrastruktury IT.

Migracja baz danych
on-premise do chmury

Migracja baz danych Oracle w wersji on-premise do chmury pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury IT.  Umożliwia także łatwiejszy dostęp do danych i lepsze zarządzanie.

Migracja danych do chmury (ODI i OCI Data Integration)

Migracja danych do chmury Oracle za pomocą narzędzi ODI i OCI Data Integration pozwala na przenoszenie danych z różnych źródeł do chmury w sposób szybki, ustrukturyzowany, bezpieczny i niezawodny. Dzięki temu można uzyskać dostęp do aktualnych danych i lepiej nimi zarządzać, co przekłada się na poprawę wydajności i efektywności w działaniu. Migracja danych do chmury Oracle umożliwia również zachowanie ciągłości działania i uniknięcie ewentualnych strat wynikających z utraty danych.

Official Oracle expertise for partner -  Exarto

ORACLE Expertise

EXARTO - TWÓJ ZAUFANY
PARTNER W MIGRACJI DANYCH DO CHMURY

Przeprowadzamy migracje danych do chmury ORACLE. Zapewniamy wysokie standardy utrzymania przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Kontakt

    Dziękujemy za Twoją wiadomość!

    bottom of page